Utdelningar

Utdelningar ur Gunnar Tysks Minnesfond

Listan ska kompletteras!1995    Körverksamheten inom Nås

Körverksamheten är unik för Nås. Enär kören har medverket även utanför landets gränser.


1996    Skans Vicky Airey

Vicky har arbetat fram material och bl.a. projekterat utställningen till 100-årsminnet av utvandringen  till             Jerusalem.


1997     Ingen utdelning


1998     Nall Lasse Andersson

Lasse har skapat ett utbrett arrangemang genom Dalmåls-dialekten och bildat en Akademi med deltagande socknar från Gagnef upp till Lima.


1999     Gästgivar Erik Andersson o G. Erik Larsson

Båda har under många år glätt åtskilliga människor genom sina berättelser omkring sitt kunnande inom hembygdskulturen.


2000     IOGT-NTO juniorförbund

Nykterhetsrörelsen låg G. Tysk varmt om hjärtat, och detta prioriterades i örsta hand.


2001     Rälg Päär, Nås Spelmanslag, Nås Manskör

Päärs helhjärtade arrangemang med Nåsvargen i många år, och manskören och spelmanslaget som berikat musiklivet i många år i Nås.


2002     Jont Åke Nåsander

Åke har genom sitt helhjärtade engagemang visat omtanke för sin fädernesbygd genom insamling av många värdefulla dokument rörande Nås socken.


2003     Inez Högberg

Inez har utarbetat beskrivningar och mönster rörande knypplingskonsten i stort, samt tagit fram beskrivningar och mönster på alster som tillverkats på tidigt 1800-tal inom Nås, vilket anses ha ett stort kulturellt värde.


2004     Håvbergets byastyrelse

Bidragit med hjälp till upptryckning av bydokumentation för Håvbergets byastyrelse.


2005     Axel Berglunds tidskrift

Komplettering av material för upptryckning av Axel Berglunds tidskrift om upptecknande av Finnmarkens öden och händelser.


2006     Föreningen Tobaksspinnarstämman

Har gjort omtyckta arrangemang i publikens smak och som gett en utsökt och kvalitativ njutning för ögon och öron även under den mörka delen av dygnet.


2007     Willy Gustafsson

Har uppodlat våra fäders boningsplatser och hållit igenbuskning borta genom naturlig mulbetning samt skött djurhållningen och betesinhängningarna brukbara.


2008     Ingmarsspelen och Nås-spelmännen

Inför 50-årsjubiléet tillkom jubileumstidskrift mm. Spelmännen ställer varje år upp vid Hembygdsföreningens arrangemang utan ersättning.


2009    Nås Hembygdsförening (takläggning)

Hjälp med takläggningsmaterial för Lisskvarngården, (men efter att föreningen skulle erhålla anslag från Hembygdsförbundetfick dessa pengar i stället hjälpa till med Ingmarsspelens driftskostnad 2009).


2010     Luftvärmepump till Nickusbodens verksamhetListan ska kompletteras!