Start

Finns hos:

  • Nås Servicecenter/Tempo/Gulf
  • Nickusboden

Köp senaste Nåsvargen!

Nytt nummer ute !   Juni 2022

Kom ihåg....

Gunnar Tysks Minnesfond


pg 440 16 00-4


Tel 070-368 62 53


Onsdag 29/6   Byvandring i Heden kl 18.30.


Samling vid Gölslottet/Villa Heden.


Vi går runt och samtalar om platser och gårdar. Du som har kunskap om byn, kom med och dela med dig av den! Ta gärna med fika, så tar vi en gemensam paus på någon lämplig plats.

Rättelser till Nåsvargen Nr 2 December 2021

Sidan 10:

Gabriel Jonssons artikel kan för närvarande inte läsas på www.nashembygd.se

Sidan 10:

Gabriel Jonssons avskrifter kan för närvarande inte läsas på www.nashembygd.se

Gabriel Jonssons utdrag ur Dalarnas dombok saknas för närvarande på www.nashembygd.se

Sidan 13:

Denna innehållsförteckning saknas för närvarande på www.nashembygd.se