Sökexempel

Ett sätt hur man kan göra:


Leta efter ett släkt/gårdsnam; t.ex. Utby.    (Bläddra, ej sökfunktion.)


Använd det senaste numret Utby;  2216.

Öppna pdf-filen "Släkter Nr 1 - Nr 6106"

Klicka på sökrutan med förstoringsglaset i dokumentet

Skriv in 2216 i sökrutan

Nu hamnar du på det nummer du sökte

Här har Gabriel Jonsson noterat en asterix och skrivit vänd. Bläddra till nästa sida för att hitta den information som hör till.

Informationen från sökningen:

Familjefadern nr 2216:

-Utby Lars Halvarsson. Första giftet 1884. Faderns nummer 1672.

 Född 1862 i Skansbacken, död 1938. Dödsorsak hjärnblödning. Anmärkning Omgift med 2208.

 

Hustrun:

-Brita Olsdotter. Faderns nummer 1522. Född 1862 i Lindesnäs, död 1901.

 

Asteriskens information;

-Utby Lars Halvarsson omgift 1903.

Andra hustrun:

-Anna Persdotter. Faderns nummer 2208. Född 1856 i Skansbacken, död 1918.

Dödsorsak lunginflammation. Dog i Köping.

 

Barnen:

-Utby Olof Larsson född 1885. Flyttade till USA år 1902

-Utby Anna Larsson född 1889. Var i USA 1904 - 1913. Dog av influensa 1918.

-Utby Lars Larsson född 1891 den 4 november. Gift 1919.

 

Det är värt att märka att inte ens Gabriel Jonsson är ofelbar.

Utby Lars Larssons födelsedatum är 4 juli, inte 4 november.

Felaktigheter kan förekomma. Det går alltid att gå till källan och kontrollera.

 I det här fallet Nås kyrkoarkiv, Födelse- och dopbok 1885 – 1894.

 Finns digitalt allmänt tillgänglig via Riksarkivet.


För att enkelt spara dina sökningar, använd "klippverktyget" för varje ny sökning.

Klistra in i t.ex. ett word-dokument.

Observera! När du skriver in ett söknummer i pdf-dokumentet kan fler förslag visas.

Om man med exemplet Utby 2216 ovan följer familjefaderns nummer bakåt i tiden ser det ut som nedan.

Den äldre generationen är här klippt och inklistrad ovan den yngre.


Hela sökningen omfattar 13 generationer..